ارتباط با ما

مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

 

آدرس منطقه: استان هرمزگان- شهرستان پارسیان-کیلومتر ۱۵ جاده پارسیان عسلویه – سه راهی کوشکنار

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  تلفن : ۰۷۶۴۴۶۷۴۵۰۰  فکس :  ۰۷۶۴۴۶۷۴۵۰۷

تلفن مستقیم اداره کار منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان : ۰۷۶۴۴۶۲۶۹۹۲